Με τη νέα στοχευμένη μέθοδο προετοιμασίας, από πιστοποιημένους εισηγητές, για τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2 PLIDA, η απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας είναι εφικτή σε 30 εβδομάδες (120 ώρες).

Διάρκεια: 120 ετών