Αραβική Γλώσσα

Θα εξοικειωθείς με το αραβικό αλφάβητο, με τους βασικούς κανόνες σύνταξης και γραφής των Αραβικών αλλά και με την προφορά ώστε να αναπτύσσεται παράλληλα η προφορική σου επικοινωνία. Θα μπορείς να συστηθείς, να μιλήσεις για τον εαυτό σου, να απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις που αφορούν θέματα της καθημερινότητας.