Το πτυχίο Ιταλικών PLIDA εκδίδεται από το SOCIETA DANTE ALIGHIERI Ρώμης και είναι αναγνωρισμένο τόσο από τον ΑΣΕΠ, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Με τη νέα στοχευμένη μέθοδο προετοιμασίας, από πιστοποιημένους εισηγητές, για τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2 PLIDA, η απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας είναι εφικτή σε 30 εβδομάδες (120 ώρες).

Διάρκεια: 120 ώρες