Το πτυχίο Ιταλικών PLIDA εκδίδεται από το SOCIETA DANTE ALIGHIERI Ρώμης και είναι αναγνωρισμένο τόσο από τον ΑΣΕΠ, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Με τη νέα στοχευμένη μέθοδο προετοιμασίας, από πιστοποιημένους εισηγητές, για τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2 PLIDA, η απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας είναι εφικτή σε 30 εβδομάδες (120 ώρες).

Διάρκεια: 120 ώρες 

Το πτυχίο Ιταλικών PLIDA εκδίδεται από το SOCIETA DANTE ALIGHIERI Ρώμης και είναι αναγνωρισμένο τόσο από τον ΑΣΕΠ, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Με τη νέα στοχευμένη μέθοδο προετοιμασίας, από πιστοποιημένους εισηγητές, για τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2 PLIDA, η απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας είναι εφικτή σε 30 εβδομάδες (120 ώρες).

Διάρκεια: 120 ώρες 

Το πτυχίο αγγλικών Test of Interactive English (TIE), είναι η πιο σύγχρονη, ευέλικτη και φιλική προς τον υποψήφιο εξέταση Αγγλικής γλώσσας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι ο υποψήφιος συμμετέχει στο σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί, ενώ δεν υπάρχει αποτυχία, αφού παίρνει το πτυχίο, το οποίο αντιστοιχεί στην επίδοσή του την ημέρα των εξετάσεων!

Το (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα μετά την εξέταση, ενώ εξετάσεις δίνονται μία φορά τον μήνα και όλο τον χρόνο!

Διάρκεια: 50 ώρες

Το πτυχίο αγγλικών Test of Interactive English (TIE), είναι η πιο σύγχρονη, ευέλικτη και φιλική προς τον υποψήφιο εξέταση Αγγλικής γλώσσας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι ο υποψήφιος συμμετέχει στο σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί, ενώ δεν υπάρχει αποτυχία, αφού παίρνει το πτυχίο, το οποίο αντιστοιχεί στην επίδοσή του την ημέρα των εξετάσεων!

Το (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα μετά την εξέταση, ενώ εξετάσεις δίνονται μία φορά τον μήνα και όλο τον χρόνο!

Διάρκεια: 50 ώρες

Το πτυχίο αγγλικών Test of Interactive English (TIE), είναι η πιο σύγχρονη, ευέλικτη και φιλική προς τον υποψήφιο εξέταση Αγγλικής γλώσσας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι ο υποψήφιος συμμετέχει στο σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί, ενώ δεν υπάρχει αποτυχία, αφού παίρνει το πτυχίο, το οποίο αντιστοιχεί στην επίδοσή του την ημέρα των εξετάσεων!

Το (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα μετά την εξέταση, ενώ εξετάσεις δίνονται μία φορά τον μήνα και όλο τον χρόνο!

Διάρκεια: 50 ώρες

Το πτυχίο αγγλικών Test of Interactive English (TIE), είναι η πιο σύγχρονη, ευέλικτη και φιλική προς τον υποψήφιο εξέταση Αγγλικής γλώσσας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι ο υποψήφιος συμμετέχει στο σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί, ενώ δεν υπάρχει αποτυχία, αφού παίρνει το πτυχίο, το οποίο αντιστοιχεί στην επίδοσή του την ημέρα των εξετάσεων!

Το (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα μετά την εξέταση, ενώ εξετάσεις δίνονται μία φορά τον μήνα και όλο τον χρόνο!

Διάρκεια: 50 ώρες

Το πτυχίο αγγλικών Test of Interactive English (TIE), είναι η πιο σύγχρονη, ευέλικτη και φιλική προς τον υποψήφιο εξέταση Αγγλικής γλώσσας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι ο υποψήφιος συμμετέχει στο σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί, ενώ δεν υπάρχει αποτυχία, αφού παίρνει το πτυχίο, το οποίο αντιστοιχεί στην επίδοσή του την ημέρα των εξετάσεων!

Το (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα μετά την εξέταση, ενώ εξετάσεις δίνονται μία φορά τον μήνα και όλο τον χρόνο!

Διάρκεια: 50 ώρες

Το πτυχίο αγγλικών Test of Interactive English (TIE), είναι η πιο σύγχρονη, ευέλικτη και φιλική προς τον υποψήφιο εξέταση Αγγλικής γλώσσας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι ο υποψήφιος συμμετέχει στο σχεδιασμό της εξέτασης, αφού επιλέγει ένα σημαντικό μέρος των θεματικών αντικειμένων στα οποία θα εξεταστεί, ενώ δεν υπάρχει αποτυχία, αφού παίρνει το πτυχίο, το οποίο αντιστοιχεί στην επίδοσή του την ημέρα των εξετάσεων!

Το (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο, με το πιστοποιητικό να εκδίδεται μέσα σε 1 μήνα μετά την εξέταση, ενώ εξετάσεις δίνονται μία φορά τον μήνα και όλο τον χρόνο!

Διάρκεια: 50 ώρες

Θα εξοικειωθείς με το αραβικό αλφάβητο, με τους βασικούς κανόνες σύνταξης και γραφής των Αραβικών αλλά και με την προφορά ώστε να αναπτύσσεται παράλληλα η προφορική σου επικοινωνία. Θα μπορείς να συστηθείς, να μιλήσεις για τον εαυτό σου, να απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις που αφορούν θέματα της καθημερινότητας.