Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Σε στελέχη λογιστηρίων που δεν έχουν βασικό αντικείμενο τον κλάδο των οικονομικών.
  • Σε αποφοίτους οικονομικών σχολών που θέλουν να θυμηθούν βασικές οικονομικές έννοιες.
  • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η εκπαίδευση βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα της EPSILON-NET και της SOFTONE.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Σε στελέχη λογιστηρίων που δεν έχουν βασικό αντικείμενο τον κλάδο των οικονομικών.
  • Σε αποφοίτους οικονομικών σχολών που θέλουν να θυμηθούν βασικές οικονομικές έννοιες.
  • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η εκπαίδευση βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα της EPSILON-NET και της SOFTONE.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Σε στελέχη λογιστηρίων που δεν έχουν βασικό αντικείμενο τον κλάδο των οικονομικών.
  • Σε αποφοίτους οικονομικών σχολών που θέλουν να θυμηθούν βασικές οικονομικές έννοιες.
  • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η εκπαίδευση βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα της EPSILON-NET και της SOFTONE.

Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνουν κατανοητές οι βασικές λογιστικές έννοιες και να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις βάσεις για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες ενός λογιστηρίου.