Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το νομοθετικό πλαίσιο και όλες τις εξελίξεις αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την εφαρμογή Mydata.

Θα δοθούν διευκρινήσεις που άπτονται των ιδιαιτεροτήτων των Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων.