Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) για Δήμους

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατανοήσουν οι καταρτιζόμενοι την αξία και τους τρόπους της οργανωμένης ψηφιακής  καταγραφής της γεωγραφικής πληροφορίας, της χωρικής επεξεργασίας  της και της παρουσίασης της για τη διαχείριση των αρμοδιοτήτων τους και για τη  λήψη αποφάσεων.

Θα μάθουν πως αποκτούν και πως χρησιμοποιούν τα κυριότερα λογισμικά GIS. Θα μπορούν να περιγράψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες τους για εφαρμογές GIS και να συνομιλούν με ειδικούς ως προς τους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών τους. Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν εφαρμογές GIS. Θα αποκτήσουν τη βασική θεωρητική και πρακτική βάση για χρήση και εφαρμογή λύσεων GIS.