Παρουσίαση των αλλαγών που επήλθαν στην τήρηση & παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων βάσει της υπ’ αριθμόν 2/47972/0026/15-6-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και των διευκρινιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους.

Απευθύνεται σε:

  • Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ,
  • Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
  • Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & Ταμειακών Υπηρεσιών,
  • Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων,
  • Και γενικότερα σε όσα στελέχη ασχολούνται με θέματα Μητρώου Δεσμεύσεων