Διδακτική & Μεθοδολογία Τεχνικού Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.

Σκοπός του προγράμματος, είναι να αποκτήσουν οι επιμορφούμενοι την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση πάνω στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο, ώστε να είναι σε θέση να το κατανοήσουν επαρκώς και να αναπτύσσουν μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, με στόχο να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητικού τους πληθυσμού.

Απευθύνεται σε:

  • Ωρομίσθιους ή και μόνιμους εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να εξασφαλίσουν μόρια σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
  • Τελειόφοιτους και απόφοιτους της αντίστοιχης ειδικότητας που επιθυμούν να διδάξουν με επάρκεια το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
  • όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο του επαγγέλματος
  • οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.