Στέλεχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το ιδιότυπο καθεστώς αναπτυξιακού σχεδιασμού που επικρατεί στην Ελλάδα καθιστά
αναγκαία όσο ποτέ την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων που προσφέρονται μέσα από τα
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο
αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των ευκαιριών
χρηματοδότησης έργων που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.


GDPR - Iatrica
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.

Webinar- Σεμινάριο μελών IATRICA, στον νέο Γενικό  Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ως στόχο έχει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πλήρως τον Κανονισμό GDPR και να σας υποδείξει τον σωστό τρόπο για να εναρμονιστείτε με τον εν λόγω Κανονισμό.

  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.