Με απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β’/17-08-2007 όσοι εργάζονται σε θέσεις χειρισμού τροφίμων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα τροφίμων.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων αφορούν στην κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων (χειριστών τροφίμων) που παράγουν, εξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, πχ:
 • οβελιστήρια, ταβέρνες, εστιατόρια, εργαστήρια τροφίμων
 • ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, καφετέριες
 • παντοπωλεία, περίπτερα
 • εταιρείες διανομής τροφίμων, αποθήκες τροφίμων κ.ά.

Με απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β’/17-08-2007 όσοι εργάζονται σε θέσεις χειρισμού τροφίμων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα τροφίμων.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων αφορούν στην κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων (χειριστών τροφίμων) που παράγουν, εξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, πχ:
 • οβελιστήρια, ταβέρνες, εστιατόρια, εργαστήρια τροφίμων
 • ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, καφετέριες
 • παντοπωλεία, περίπτερα
 • εταιρείες διανομής τροφίμων, αποθήκες τροφίμων κ.ά.

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Με απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 852/2004 και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β’/17-08-2007 όσοι εργάζονται σε θέσεις χειρισμού τροφίμων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα τροφίμων.

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων αφορούν στην κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων (χειριστών τροφίμων) που παράγουν, εξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, πχ:
 • οβελιστήρια, ταβέρνες, εστιατόρια, εργαστήρια τροφίμων
 • ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, καφετέριες
 • παντοπωλεία, περίπτερα
 • εταιρείες διανομής τροφίμων, αποθήκες τροφίμων κ.ά.

Βασικές αρχές HACCP και κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Enrolled students: 1

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, είναι επιτακτική ανάγκη σύμφωνα με την σχετική οδηγία όπως προκύπτει από την ΚΥΑ 487/2000. Είναι ένας οδηγός αναφορικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων.

Απευθύνεται σε προσωπικό επιχειρήσεων πώλησης τροφίμων (αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων, Supermarkets), επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και το προσωπικό τους (μάγειροι, τραπεζοκόμοι), φοιτητές τμημάτων Τροφίμων & διατροφής.

 • Enrolled students: 1
Αλλεργιογόνα- Επισήμανση Τροφίμων (Κανονισμός 1169/2011)
 • Enrolled students: 1

Η επισήμανση των τροφίμων σε συνδυασμό με την αναγραφή των αλλεργιογόνων αναλύεται διεξοδικά με τον Κανονισμό 1169/2011, που τέθηκε σε ισχύ από τον Δεκέμβριο 2014. Το σεμινάριο επεξηγεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρω κανονισμού για τα προσυσκευασμένα και μη προσυσκευασμένα τρόφιμα (αναγραφή αλλεργιογόνων, προσθέτων, διατροφική δήλωση κ.α.) Επιπλέον εξηγούνται οι ισχυρισμοί διατροφής που διατυπώνονται στα τρόφιμα (Καν 1924/2006) καθώς και οι συγκριτικοί ισχυρισμοί διατροφής όπως επίσης και αναλύονται τα περιγράμματα θρεπτικών χαρακτηριστικών.

Αναλύονται και κατηγοριοποιούνται οι ισχυρισμοί υγείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 432/2012 καθώς εξηγούνται οι ειδικοί όροι χρήσης των ισχυρισμών υγείας.

Η διατροφική ετικέτα, καθώς και οι επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί Διατροφής και Υγείας αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης του καταναλωτή σε σχέση με τα προϊόντα που καταναλώνει, αρκεί να είναι με ακρίβεια και σωστά υπολογισμένα από τον παρασκευαστή του τροφίμου. Η σήμανση των τροφίμων είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά όλες τις βιομηχανίες / επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού 1169/2011, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να επιβιώσουν στον ανταγωνιστικό χώρο της αγοράς.

 • Enrolled students: 1