Κατάρτιση στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Εγγεγραμμένοι μαθητές: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι μαθητές σε αυτό το μάθημα.
  • Εγγεγραμμένοι μαθητές: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι μαθητές σε αυτό το μάθημα.
Κατάρτιση στο θεματικό αντικείμενο της Ψυχολογίας
  • Εγγεγραμμένοι μαθητές: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι μαθητές σε αυτό το μάθημα.
  • Εγγεγραμμένοι μαθητές: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι μαθητές σε αυτό το μάθημα.
Κατάρτιση σε θέματα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  • Εγγεγραμμένοι μαθητές: 1
Σεμινάριο στις Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Εγγεγραμμένοι μαθητές: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι μαθητές σε αυτό το μάθημα.
  • Εγγεγραμμένοι μαθητές: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι μαθητές σε αυτό το μάθημα.