Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ 1 Κοινωφελή_55723

Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο) - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Γραμματειακή Υποστήριξη Κοινωφελή_55678

Οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης από ένα στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης είναι τέτοιες και τόσες, που μεταβάλλουν τον υπάλληλο της συγκεκριμένης θέσης σε πολυεργαλείο. Το στέλεχος της γραμματειακής υποστήριξης είναι απαραίτητο να έχει πολλές γενικές και ειδικές γνώσεις, εξαιρετικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο που απαιτούν οι σημερινές επιχειρήσεις. Από την ικανότητα στην επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι τη συγγραφή επαγγελματικών κειμένων και  την χρήση της νέας τεχνολογίας.

Περιβαντολογική Προστασία Κοινωφελή_55679

Ο Τεχνικός Περιβαλλοντικής Προστασίας είναι ο εργαζόμενος μιας επιχείρησης που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας, συντήρησης, επιτήρησης και ελέγχου του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης, έτσι ώστε αφενός να τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία και αφετέρου να επιτυγχάνεται η περιβαλλοντική προστασία. 

Επίσης εκτελεί τεχνικές εργασίες προληπτικού χαρακτήρα όπως παραλαβή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και τελική διάθεση αποβλήτων, στοχεύοντας στον περιορισμό του όγκου τους, μέσω επεξεργασίας ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. υλικά συσκευασίας, συσσωρευτές, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός οικοδομικά υλικά). 

Συντήρηση Πρασίνου Κοινωφελή_55680

Το επάγγελμα του συντηρητή πρασίνου είναι πολυεπίπεδο. Ο Ειδικός στον τομέα αναλαμβάνει τη διαμόρφωση των χώρων και την περιποίηση ανθοκομικών φυτών και δέντρων. Οφείλει να φροντίζει για την αναπαραγωγή, τη μεταφύτευση, το κλάδεμα και τη συντήρησή τους. Επίσης, γνωρίζει πώς να προμηθεύεται τα κατάλληλα φυτά και δέντρα από την ελληνική και διεθνή αγορά, ώστε να προσαρμόζονται αρμονικά σε κάθε σημείο.

Παράλληλα, έρχεται σε συνεννόηση με γεωπόνους ή αρχιτέκτονες τοπίου για να κατασκευάσει χώρους πρασίνου (π.χ. σε αίθριο, σε ταράτσα, σε κήπο κ.α.). Δεν υπάρχει τίποτε απλό στην εν λόγω ειδικότητα. Όλες οι δεξιότητες αποτελούν κομμάτια ενός σύνθετου παζλ, που απαιτούν από τον επαγγελματία να παραδώσει ένα όμορφο και λειτουργικό αποτέλεσμα.


Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ 1 Κοινωφελή_54666

Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο) - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ 1 Κοινωφελή_55633

Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ (1ο επίπεδο) - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.