Σεμινάριο για την εκμάθηση και πιστοποίηση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille σε συνεργασία με το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί»